rozwód

Niewesołe sytuacje rodzinne

Małżonkowie mają równowartościowe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do obustronnej pomocy i lojalności, także do współdziałania dla dobra familii, jaką przez swój związek ustanowili. Są niestety przypadki kiedy pomiędzy współmałżonkami nastał pełny i stały rozpad pożycia. W takim przypadku każdy z małżonków jest w stanie domagać się, ażeby sąd unieważnił małżeństwo przez rozwód.

rozwód
Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest możliwy, jeżeli na skutek niego miałoby cierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków, czy też jeśli z innych względów ogłoszenie rozwodu byłoby sprzeczne z prawami współżycia społecznego.

Może Cię zainteresować – – adwokat Warszawa Wola

Rozwód nie jest też dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, chyba że drugi partner wyrazi zgodę na rozwód, lub że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych względach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. adwokat alimenty Warszawa w sprawie o rozwód nie ogranicza się jedynie do przygotowywania dokumentów procesowych. Jest on informatorem po procedurach prawniczych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół redukuje złe emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i zapewnia niekrępujące stron ustalenia w obszarze warunków rozwodu, opieki nad dzieckiem, płacenia alimentów.

adwokat
Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z mecenasem gwarantuje wrażenie bezpieczeństwa i powoduje, że ekscytacje na sali sądowej nie przeważą nad rozwagą, oraz że żadna komplikacja postępowania nie umknie uwadze strony. Rozwody to przykre doznania nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla najmłodszych. Dlatego mimo całkowitego i trwałego rozpadu pożycia sąd nie stwierdzi rozwodu, jeśli z powodu rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci partnerów. Rozwód nie może wywoływać pogorszenia się warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, ani powodować niepomyślnych zmian w psychice najmłodszych.

Sprawdź też – Magdalena Grześkowiak – adwokat alimenty Warszawa

Sąd nie udzieli również rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z normami współżycia społecznego, np. w wypadku, kiedy jeden z współmałżonków jest bardzo chory i nie ma kto się nim zaopiekować.