uzależnienie

Najbardziej owocna droga leczenia uzależnionych

Kuracja odwykowa wzbudza wiele sporów, które łączą się właściwie z małym stanem wiedzy która dotyczy tego problemu. Właściwie prowadzona kuracja uzależnienia od alkoholu, w szeregu przypadków wykorzystuje leczenie tabletkami, szczególnie w wstępnym jej czasie.

Walczymy z alkoholizmem już 19 lat
Autor: amenclinicsphotos ac
Źródło: http://www.flickr.com
Lekarstwa użytkuje się w celu zminimalizowania trudnych nieraz oznak zespołu abstynencyjnego, terapii fizycznej organizmu, także usprawnienia funkcjonowania mentalnego w pierwszym okresie trzeźwienia. Należałoby jednak nadmienić, iż leczenie tabletkami odgrywa w leczeniu alkoholizmu rolę pomagającą i powinna być wykorzystywana nadzwyczaj roztropnie, po naradzie z lekarzem psychiatrą, lub neurologiem. Zastosowanie tylko farmaceutyków nie jest kuracją uzależnienia. Nie jest nim też aplikowanie Esperalu, którego nie wykorzystują już zbiorowe i znakomite, profesjonalne ośrodki leczenia alkoholizmu. Leczenie odwykowe mniema, iż nieodzownym fragmentem rehabilitacji jest tok nazywany zdaniem sobie sprawy ze krzywd poniesionych w wyniku pijaństwa . Tok ten natomiast winien dopełniać się w ośrodku leczenia alkoholizmu, a jego głębokość musi być dopasowana do działania psychicznego chorego, oraz etapu kuracji na jakim jest obecnie.

zacznij żyć na trzeźwo - da się
Autor: Solveig Rundquist
Źródło: http://www.flickr.com
Najistotniejszym celem i warunkiem efektywnej kuracji jest bowiem zbudowanie w chorym własnego przeświadczenia o tym, że leczenie odwykowe, wstrzemięźliwość, abstynencja, dostarczą jej realne zyski i nikomu nie są tak bardzo konieczne, jak jej samej – zdanie fachowców. Uzależnienie jest zakorzenione niezmiernie mocno w psychice. Izolacja od alkoholu nie jest lekiem samym w sobie. Stwarza jednakże okoliczności, by często po raz pierwszy od niezwykle długiego czasu, dać jednostce chorej szansę na przemyślenie tego, co stało się w życiu przez alkohol i poczynienie pierwszych przemian. Ani jeden pijący nie da sobie rady ze osobistym problemem samotnie. Bezsilna zostaje również familia. Powinno się o tym wiedzieć, że leczenie odwykowe prowadzone winno być w profesjonalnych ośrodkach leczenia alkoholizmu, pod kierunkiem specjalnie wyszkolonej, posiadającej uprawnienia kadry.