Kiedy pracownik wykonuje badania okresowe oraz czy przysługuje mu w tym czasie prawo do zwykłego wynagrodzenia?

Lekarz medycyny pracy wykrywa niebezpieczeństwa zdrowotne, które mogą być stworzone przez konkretne stanowiska pracy. Tego typu doktor wydaje zaświadczenie o zdolności do możliwości wykonywania danego zawodu i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

medycyna pracy

Autor: Max Handelsman
Źródło: http://www.flickr.com
Medycyna pracy, jest to sektor medycyny, który zajmuje się monitorowaniem i badaniem zdrowia wszystkich członków personelu. Medycyna pracy jest to tego typu dziedzina nauk medycznych, która specjalizuje się ochroną zdrowia pracujących ludzi w granicach zdrowotnej profilaktyki. Lekarz medycyny pracy kontroluje także wpływ środowiska pracy na wszystkich pracowników oraz ocenia zdolność pracownika do wykonywania określonych obowiązków. Medycyna pracy specjalizuje się leczeniem, diagnozą i profilaktyką chorób. Tego typu doktor prowadzi badania wstępne, okresowe i badania kontrolne wszystkich członków personelu. Medycyna pracy jest to dział nauk medycznych, który zrzesza lekarzy o różnych specjalizacjach. Jest to okulista, psychoterapeuta psychoterapeuta wrocław oraz pielęgniarki. Przeprowadzają oni badania wszystkich pracowników na zlecenie pracodawcy.
sprzęt dentystyczny

Autor: Partha S. Sahana
Źródło: http://www.flickr.com
Zakres profilaktycznych badań jest uwarunkowany od charakteru realizowanej pracy. Z tego też powodu na skierowaniu powinno być bardzo szczegółowo opisane miejsce pracy razem z informacjami na temat ewentualnych szkodliwych czynników dla zdrowia pracownika. Badania w centrum medycyny pracy mają miejsce w godzinach pracy a pracownik posiada prawo do normalnego wynagrodzenia na czas nieobecności w pracy. Wynik takiego badania to najczęściej zaświadczenie lekarskie, które stwierdza zdolność do realizacji pracy na konkretnym stanowisku. Odbywanie badań okresowych jest to obowiązek członka personelu.

Kodeks Pracy określa przymus zwierzchnika oraz jest to przymus, który nakazuje dbanie o zdrowie podwładnych i stworzenie im higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca odpowiada za miejsce pracy oraz bezpieczeństwo członków personelu.