fizjoterapia

Fizjoterapia – opis zawodu

Fizjoterapia to lekarski profil związany z ochroną zdrowia, likwidacją efektów albo łagodzeniem konsekwencji choroby, zapobieganiem i przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest sferą poznania akademickiego jak też działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. W związku z tym jej miejsce w systemie nauk znajduje się pomiędzy teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich segmentacji.

masaż
Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Fizjoterapia korzysta z danych z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, metod postępowania terapeutycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności i aktywności adaptacyjnej jak też sportu ludzi niepełnosprawnych. Kierunek fizjoterapia (zobacz fizjoterapia wrocław) korzystając z nauk behawioralnych pozwala zrozumieć kompleksowość procesów psychologicznych a także społecznych oddziałujących na osobę zdrową oraz nie w pełni sprawną, interakcji z osobą chorą, pracownikami, rodziną osoby chorej. Z kolei fizjoterapia Centrum Medyczne ARTEMED w systemie ochrony zdrowia korzysta z nauk ekonomicznych, funkcjonując w zakresie promocji zdrowia, szeroko pojętej prewencji, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w zróżnicowanym wieku, różnym rozpoznaniem i w różnych warunkach.

Kierunek fizjoterapia (Studia fizjoterapia) jest to kierunek dla ludzi aktywnych, preferujących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze – cierpliwości, zrozumienia chorej osoby i chęci niesienia wsparcia. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z chorym oraz jego środowiskiem jak też mieć predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi. Absolwent uczelni fizjoterapii w stopniu licencjata dysponuje wiedzą w obszarze fizykoterapii, w szerokim zakresie pojmowanych nauk medycznych, społecznych. Absolwent potrafi odwołać się do zdobytej wiedzy i stosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Wykorzystuje także ogólną wiedzę z rozmaitych sfer przy realizowaniu działań zawodowych.

studia
Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Absolwent na profilu Fizjoterapia pierwszego stopnia: posiada umiejętności manualne związane z fizjoterapią, umie posługiwać się podstawowym wyposażeniem oraz aparaturą stosowanymi w zakresie fizjoterapii, zna sposoby promowania prozdrowotnych zachowań u chorych jak też ich rodzin – kontakt.